Siła wody

darmowe-zdjęcia52

 

 

Nie jest dla nikogo tajemnicą to, źe człowiek jest ciałem skladającym się z wody. W związku z tym woda jest podstawą istnienia. Tylko pomyślcie, około 70 % powierzchni Ziemi jest pokryte wodą, mniej więcej tyle ma jej w sobie i człowiek.

Potrzeba w wodzie wpływa na podstawowe procesy metaboliczne oraz syntezę białka. I co jest najważniejsze, w jaki sposób możemy pomóc organizmowi? Proste- pić dużo wody, zwłaszcza jeśli ćwiczysz intensywnie.

Pij wodę!

Woda jest tajnym składnikiem.

Lista prozdrowotnych właściwości wody jest ogromna. Są przekonujące dowody, że ciało człowieka, w ktorym się znajduje dużo wody, ma szybszy metabolizm i spala więcej tłuszczu, niż ciało z niewystarczającą ilością płynu.

 

WODA POMAGA CI:

– Czuć nasycenie

– Uzupełniać energię

– Poprawiać i przyspieszać pracę mózgu

– Dobrze się czuć.

Przy piciu dużej ilości wody organizm się przyzwyczaja do tego, rezultatem czego jest mniejsze utrzymanie wody w organiźmie. Czyli twój organizm rozumie, że nie ma sensu zatrzymywać wodę, bo dajesz mu wystarczająco dużo.

Mniej wody- mniejsza waga ciała!

Staraj się nie ufać pragnieniu. Przecież do momentu, kiedy nasz mózg daje sygnał , że już przyszła pora się napić, twoje ciało już straciło większość zapasu wody. Jeśli ćwiczysz do momentu pragnienia, to efekty treningu spadną o 5-10%. Podstawowa idea – uzupełniać zapasy wody. Wtedy twoje efekty oraz proces się odchudzania bedą optymalne.

Powtarzam się: twoje ciało muśi dostawać wodę, organizm musi „wiedzieć” , że zawsze otrzyma potrzebną ilość wody.

Osobną kategorią są ludzie ćwiczące regularnie i intensywnie. Gdy zaczął się trening, twój organizm potrzebuję wodę. Polecam pić 1 szklanke wody ( mniej wiecej 250ml) co 15-20 minut. Bardzo by się przydała butelka z wodą. Pij zawsze/ za każdym razem kiedy masz ochotę. Utrzymanie prawidłowego poziomu płynu w organizmie jest bardzo ważnym aspektem. Nawet po skończonym treningu trzeba uzupełniać poziom płynu. Jeszcze 2-3 szklanki w ciągu 2 godzin po skonczonym treningu. Pomimo tego pijesz wodę regularnie w trakcie dnia.
Im więcej wody pijesz do, w trakcie i po treningu, tym bardziej efektownym i produktywnem będzie trening. Musisz uzupełnić ten LITR płynu, który traci twój organizm. Ciut poźniej twoje mięśnie podziękują ci za to. PS: tak-tak, w trakcie treningu organizm traci do litra wody!

Pamiętaj:
Kofeina oraz napoje gazowane powiększają potrzebę w wodzie – bądź czujny!

 

RADY:
– Trzymaj w aucie/ na biurku butelkę z wodą.
– Zamiast przerwy na fajkę napij się.
– Prosta zasada: jak tylko szklanka jest pusta, od razu napełnij ją.
To naprawdę działa.

 

 

Ни для кого не секрет,что человек -это ходячее тело из воды. Соответственно то,что мы в ней нуждаемся- это более чем факт. Задумайтесь, около 70% земли покрыто водой, столько же содержится и в нашем организме. Потребность в воде необходима для всех метаболических процессов, включая синтез белка. И самое главное, чем вы можете помочь своему организму, – это потреблять много воды, особенно если тренируетесь интенсивно.
Пей Воду!
Вода – секретный ингредиент.

Список полезных качеств воды просто огромный. Существуют доказательства, что человеческое тело, в котором присутствует много воды, обладает быстрым метаболизмом и сжигает жиры намного быстрее, чем тело с недостатком влаги.

ВОДА ПОМОГАЕТ ТЕБЕ:
– Испытывать чувство насыщения
– Прекрасно чувствовать себя
– Восполнять запасы энергии
– Улучшает и ускоряет работу мозга

Когда ты пьёшь больше воды, то твоё тело привыкает к этому и в итоге твоё тело запасает меньше воды. Т.е. твоё тело словно понимает, что нет смысла делать большие запасы воды, ведь ты дашь ему сколько нужно. Меньше воды – меньше вес тела!

Старайся не доверяться жажде. Ведь к тому моменту, когда мозг подаёт сигнал о том, что пора выпить водички, твоё тело уже лишилось большинства запасов воды. Если ты тренируешься до момента жажды, то эффективность тренировки упадёт на 5-10%. Основная идея – постоянно пополнять запасы воды. Тогда твоя эффективность и процесс похудения будут оптимальными.

И ещё раз: твоё тело постоянно должно получать воду, оно должно „знать”, что вода будет поступать всегда. Тогда твой организм будет запасать гораздо меньше воды.
Отдельная категория- люди,которые тренируются интенсивно. Как только начался процесс тренировки, твой организм нуждается в воде. Я советую пить 1 чашку воды (примерно 250 мл) каждые 15-20 минут. Для этого тебе пригодится бутылочка с водой. Пей всегда, когда хочется. Поддержание нормального уровня жидкости в организме – крайне важный момент.
Даже после окончания тренировки необходимо восстанавливать уровни жидкости. Ещё 2-3 чашки в течение 2 часов после окончания спортивной тренировки. После этого продолжай регулярно пить воду в обычном режиме.

Чем больше воды ты пьёшь до, во время и после тренировки, тем более продуктивной и эффективной эта тренировка будет. Тебе просто необходимо восстановить тот литр жидкости, который теряет твой организм. Чуть позже мышцы также скажут тебе спасибо. PS да-да, во время тренировок организм теряет до литра воды!

Помни:
Кофеин и газировка усиливают потребность в воде – будь аккуратнее.

СОВЕТЫ:
– Держи в машине/ на рабочем столе бутылку с водой.
– Вместо перерыва на „покурить” выпей водички.
– Простое правило: как только стакан с водой опустел, сразу же наполни его.
Это действительно работает!